Rakstā apskatīšu būtiskākās izmaiņas, kas no 2010. gada skar tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri no saimnieciskās darbības maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN vai nodoklis) un grāmatvedības uzskaiti veic vienkāršā ieraksta sistēmā. Minēšu arī tos neskaidros jautājumus, uz kuriem normatīvie akti viennozīmīgu atbildi attiecībā uz IIN piemērošanu nesniedz.