Sabiedrība iepriekšējos gados sadalot tīro peļņu, daļu no tās novirzīja rezervēm. Šogad dalībnieki nolēma līdz 2017.gada 31.decembrim izveidotās rezerves dzēst, novizot tās uz nesadalīto peļņu pašu kapitāla sastāvā. Pēc tam dalībnieki plāno “no jauna iegūto” nesadalīto peļņu sadalīt dividendēs. Izmaksu plānots veikt atkarībā no naudas plūsmas – var būt gan līdz 2019.gada 31.decembrim, gan pēc šā datuma. Mūsuprāt, ja dividendes tiek sadalītas līdz 2019.gada 31.decembrim, ir jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 10% apmērā. Ja dividenžu sadale notiks pēc 2019.gada 31.decembra, jāpiemēro IIN likme 20%.

Rodas divi jautājumi:

  1. Kādā brīdī un kurā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas ailē ir jāparāda “vecā” nesadalītā peļņa? 
  2. Vai mēs pareizi saprotam IIN likmju piemērošanu attiecībā uz dividendēm?