Lūdzu sniegt skaidrojumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieturēšanu no fiziskās personas dividendēm. SIA nolēma dividendēs sadalīt 5500 EUR. Kā aprēķināt IIN? 1. variants - IIN 10% ir 550 EUR, un dalībniekam ir jāizmaksā 4950 EUR. 2. variants - uz rokas dalībnieks saņems 5000 EUR. IIN 10 % - 500 EUR.