Zemnieku saimniecības 2012.gada ienākumu deklarācijā netika iekļautas valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumu summas, kas saņemtas 2.pusgadā kā avansa maksājumi. Kurā 2013.gada deklarācijas D3 pielikuma rindā šīs pārnestās atbalsta summas uzrādāmas - 01.4.rindā kā apliekams ienākums vai 08.rindā?