Kā jāuzskaita no darba ņēmēja ieturamie nodokļi par kārtējo mācību maksas segšanu augstākajā mācību iestādē, ja tie netiek ieturēti no darba ņēmēja ienākuma, bet gan uzņēmums viņam tos "kompensē"? Vai šajā gadījumā gan kompensētie nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un darba ņēmēja un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas un par tām ar koeficientu 1,5 jāpalielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamais ienākums?