Individuālā uzņēmuma (IU) īpašnieks ir darba attiecībās ar savu IU, un tam ir 2 bankas konti – kā fiziskai personai un kā juridiskai personai. Individuālais uzņēmums ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs, nodokļi tiek maksāti no uzņēmuma konta. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) uzņēmuma īpašniekam ir 2 profili – kā fiziskai personai un kā uzņēmumam. Algas atskaites tiek iesniegtas no uzņēmuma EDS profila, bet gada ienākumu deklarācija – no fiziskās personas profila. Grāmatvedības uzskaite tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā.

  • Vai IU īpašniekam ir nepieciešams aprēķināt un maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vismaz no minimālā objekta (430 EUR) un veikt maksājumus pensiju apdrošināšanai?
  • Ja tas ir nepieciešams, no kura norēķinu konta (personīgā vai uzņēmuma konta) veikt nodokļa apmaksu?
  • Kādai personai – fiziskai vai juridiskai - jāiesniedz “Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”?
  • Cik bieži ir nepieciešams veikt inventarizāciju, jo inventarizācijas rezultāts ietekmē ienākumus?