Kā darba devējam paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām par 2017.gadu norādīt veselības apdrošināšanas polisi, ja darbinieks un darba devējs to apmaksā "uz pusēm"?