Tā kā augustā Valsts ieņēmumu dienests (VID) aprēķina prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, radās jautājums, kā to piemērot atvaļinājuma naudai par augustu, kas tiek izmaksāta pēdējā jūlija darba dienā. Pirms atvaļinājuma, tas ir, 31.jūlijā, darba devējs izmaksā darbiniekam jūlija algu un atvaļinājuma naudu par periodu no 1. līdz 28.augustam. Aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), atvaļinājuma naudai jāpiemēro jūlija diferencētais neapliekamais minimums. Bet kā ar IIN? Alga un atvaļinājuma nauda kopā pārsniedz 1667 eiro. Vai jāpiemēro 20% un 23% IIN likme? Un kā ar aprēķiniem par augustu? Tad mainās diferencētā neapliekamā minimuma likme, un to pilnā apmērā nevar izmantot algas aprēķinam par divām darba dienām pēc atvaļinājuma. Darbinieks tikai pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas saņems pārmaksāto IIN. Vai tiešām tā tas jārēķina?