08.08.2017. likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) izsludinātas izmaiņas, kas stāsies spēkā 01.01.2018. Jāņem vērā, ka likumu skaidrojošie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas var būtiski ietekmēt arī aprēķinus, vēl nav pieņemti. Lai saprastu, kā turpmāk piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), veidojam rakstu sēriju, kurā sīkāk analizēsim šī nodokļa aspektus, vispirms detalizēti aplūkojot klasisku darba algas aprēķinu.

Darba algas aprēķinam būtiskas izmaiņas veiktas arī likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Solidaritātes nodokļa likumā, kā arī ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu".