Kāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme jāpiemēro, ja ar fizisko personu ir noslēgts uzņēmuma līgums, bet persona iesniedz algas nodokļu grāmatiņu kā vienīgajā darba vietā?