Mums ir radusies šāda situācija - darbinieks, kurš vēl nav sasniedzis vecuma pensiju, bet kopš 27.12.2012. atrodas militārpersonas izdienas pensijā, turpina gūt ienākumu no algota darba. Persona ir arī III grupas invalīds. Algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba vietā. Kā apliekams darbinieka ienākums no algota darba, un kādi atvieglojumi viņam pienākas darba vietā?