Uzņēmums iegādājies veselības apdrošināšanas polisi par periodu no 15.02.2017. līdz 14.02.2018, bet darbiniece no 01.12.2017. ir bērna kopšanas atvaļinājumā. 2018.gadā par periodu līdz 14.02.2018. apdrošināšanas prēmijas summa ir 18 EUR. Kurā brīdī un kādi nodokļi jāaprēķina, ja darba alga 2018.gadā darbiniecei nebūs?