Kooperatīvā sabiedrība izstrādā konkursa nolikumu un nolemj piešķirt naudas balvas lielākajiem produkcijas piegādātājiem, piemēram, 100 EUR katram kooperatīva biedram, kas piegādā noteiktu produkcijas apjomu. Kooperatīva biedri ir gan fiziskas personas (reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji), gan juridiskas personas. Kādi nodokļi par šīm naudas balvām jāmaksā kooperatīvajai sabiedrībai, un kādi nodokļi jāmaksā naudas balvu saņēmējam? Vai kooperatīvā sabiedrība šīs summas drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos?