SIA ir nopircis no Amerikas Savienoto Valstu rezidenta - fiziskas personas nekustamo īpašumu, kas atrodas Latvijā. No pirkuma maksas būtu jāietur 2% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Tikai nav skaidrs, kas nodokli maksā, jo arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvji atbild dažādi. Pārdevēja pilnvarotā persona apgalvo, ka nerezidentam pastāv iespēja samaksāt nodokli pašam, kas arī ir atrunāts pirkuma līgumā. Vai SIA (Latvijas Republikas rezidents) drīkst neieturēt nodokli un līdz nākamā gada 1.februārim sniegt paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām ar nodokli neapliekamajām summām?