Ar grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums), kas stājās spēkā ar 2010. gada 1. janvāri, tika ieviests jauns nodoklis no kapitāla (10 %) un nodoklis no kapitāla pieauguma (15 %). Šobrīd ir pagājis jau pusgads kopš jaunā nodokļa spēkā stāšanās, un 9. jūnijā pat ir stājušies spēkā jau kārtējie grozījumi IIN likumā, ar kuriem ir precizētas atsevišķas IIN likuma normas, tajā skaitā arī attiecībā uz kapitāla pieauguma noteikšanu. Turklāt atšķirībā no citiem ienākumiem, no kuriem nodoklis ir maksājams rezumējošajā kārtībā, t.i. iesniedzot gada ienākuma deklarāciju nākošajā gadā, kas seko ienākuma gūšanas gadam, kapitāla pieauguma nodoklis ir jāaprēķina un jāsamaksā budžetā jau nākamajā kalendārajā mēnesī pēc tam, kad ienākums ir gūts, vai vienu reizi ceturksnī, ja kapitāla pieaugums nepārsniedz 500 Ls. Šī raksta mērķis ir aprakstīt kapitāla pieauguma novērtēšanas un tam piemērojamā nodokļa aprēķināšanas svarīgākos jautājumus, ar kuriem nodokļu maksātāji sastopas praksē.