Vai varētu, lūdzu, izskaidrot, kas ir ienākums no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā un kāda nodokļa likme tam piemērojama?