Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 8.panta 15.daļā noteikts, ka "no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī) un darba devējs izpilda šādus nosacījumus [..]". Vai par darbinieku ēdināšanu var uzskatīt pārtikas produktu izsniegšanu saviem darbiniekiem pieņemot, ka visi papildu nosacījumi ir izpildīti? Pārtikas produktus uzņēmums iegādājas no citiem pārtikas preču tirgotājiem vai ražotājiem (konkrētajā gadījumā tie ir piena produkti - piens, kefīrs, biezpiens, sviests u.tml.).