Lai gan pēdējā laikā publiski vairāk apspriesti normatīvajos aktos veiktie grozījumi mikrouzņēmumu nodokļa regulējumā, tomēr salīdzinoši būtiski grozījumi ir veikti arī likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), kas piemērojami, sākot ar 01.01.2017.

Darbinieku ēdināšanai "atlaides"

Saskaņā ar likuma par IIN grozījumiem darba devēji, kas izpilda noteiktus kritērijus, var apmaksāt saviem darbiniekiem ēdināšanas izdevumus, un šāda izdevumu kompensācija netiek ietverta darbinieku ar algas nodokli apliekamajā ienākumā. Minētais atvieglojums neattiecas uz valsts, pašvaldības publiskajām personām vai publiski privātajām kapitālsabiedrībām. Šī nodokļa atbrīvojuma mērķis ir palielināt godprātīgu darba devēju konkurētspēju un veicināt darba apstākļu uzlabošanu, kā arī veicināt nodarbinātību. Ar atbrīvojuma piemērošanai noteiktajiem kritērijiem ir samazināta vai pat izslēgta iespēja šo atbrīvojumu izmantot nodokļu optimizēšanai.

Saskaņā ar grozījumiem no darba ņēmēja algota darba ienākumiem var izslēgt darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ko apmaksā darba devējs, nepārsniedzot 480 EUR gadā (vidēji 40 EUR mēnesī). Tomēr, lai piemērotu šo atvieglojumu, jāievēro vairāki kritēriji.