Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 8.panta 2.9daļā noteikts, ka valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu minimālās mēnešalgas apmērā, ja ir izpildīti šādi kritēriji:

  • kapitālsabiedrībā nav neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību minimālās mēnešalgas apmērā;
  • konkrētajā mēnesī kapitālsabiedrības apgrozījums pārsniedz 5 minimālo mēnešalgu apmēru.

Vai kapitālsabiedrības apgrozījumā ieskaita arī dažādu grantu un atbalsta programmu finansējumu jaunajiem uzņēmējiem, ko tie, darbojoties biznesa inkubatorā, saņem gan pakalpojumu veidā, gan naudas izteiksmē, gan arī, daļēji atmaksājot uzņēmuma rēķinus, piemēram, par pamatlīdzekļu iegādi?