No 2018.gada Latvijā ieviests ieguldījumu konta režīms, kas būtiski atvieglos nodokļa aprēķinu un deklarēšanu fiziskajām personām, kuras veic darījumus ar finanšu instrumentiem. Ko paredz šis jaunievedums?

Jaunajā ieguldījumu konta režīmā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) nav jāmaksā, kamēr no konta izmaksāto līdzekļu apmērs nepārsniedz iemaksāto līdzekļu summu. Tāpat nodokļu maksātājiem samazināts administratīvais slogs darījumu uzskaitē un nodokļu deklarāciju iesniegšanā.

Ja persona veic darījumus ar finanšu instrumentiem, bet tai nav deklarēts ieguldījumu konts, uz šo personu joprojām attiecināma parastā IIN piemērošanas kārtība kapitāla pieaugumam, kas paredz reizi ceturksnī vai gadā deklarēt ienākumu no kapitāla pieauguma un maksāt nodokli.