Darbiniekam tuvinieka nāves dēļ izmaksāts bēru pabalsts 250 eiro apmērā. Uz svētkiem uzņēmums izmaksā saviem darbiniekiem neapliekamās dāvanas 15 eiro apmērā. Vai darbiniekam, kurš saņēmis bēru pabalstu, ir tiesības uz šo dāvanu kā ar nodokli neapliekamo ienākumu, vai arī no dāvanas summas ir jāietur valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis?