Uzņēmums nomā dzīvokli un izmanto to kā biroja telpas. Ar privātpersonu ir noslēgts patapinājuma līgums ar nosacījumiem, ka telpu noma ir bezmaksas un uzņēmums maksā tikai par komunālajiem pakalpojumiem tieši apsaimniekošanas uzņēmumam, nevis privātpersonai. Vai maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir uzskatāma par privātpersonas ieņēmumiem, un vai šajā gadījumā ir jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)?