Ir vairāki jautājumi par darbinieku saņemtajiem labumiem un nodokļa aprēķināšanu. Piemēram, darbinieki saņem dāvanas, apdrošināšanu, ēdināšanas izdevumus, pārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos limitus. Vai šīs pārsnieguma summas jāpieskaita bruto darba algai un jārēķina nodokļi, vai arī tās uzskatāmas par neto summu un nodokļi jāaprēķina virs šīs summas? Piemēram:

1. Darbiniekam uzdāvināta dāvanu karte 30 eiro vērtībā, pārsnieguma summa 15 eiro.

2. Darbiniekam veselības apdrošināšanas prēmijas pārsnieguma summa ir 200 eiro.

3. Darba devēja apmaksāto ēdināšanas izdevumu, kas noteikti darba koplīgumā, pārsnieguma summa darbiniekam ir 36 eiro.