Latvijas rezidents ir noslēdzis darba līgumu par direktora pienākumu pildīšanu Lietuvas uzņēmumā. Darbs tiek veikts attālināti, faktiski atrodoties Latvijā. Direktors saņem darba līgumā noteikto atalgojumu no Lietuvas uzņēmuma. Kāda ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturēšanas un nomaksas kārtība? Kuram ir pienākums reģistrēties kā algas nodokļu maksātājam - Lietuvas uzņēmumam vai Latvijas rezidentam?