Kā jau ierasts, gada nogalē Saeima akceptēja kārtējos valdības ierosinātos grozījumus likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), kuri tika publicēti 2011. gada 29. decembra Latvijas Vēstneša numurā Nr. 204 (4602). Šīs publikācijas un tās turpinājuma mērķis ir vērst lasītāju uzmanību uz būtiskākajiem jaunumiem likumā par IIN, kurus paredz 2011. gada 15. decembrī pieņemtie grozījumi, kas stājās spēkā ar šā gada 1. janvāri. Šajā publikācijā tiks analizēti mikrouzņēmumu darbinieku sniegtie pakalpojumi un kādos gadījumos šādu pakalpojumu pirkšana var tikt pielīdzināta darbinieku nomai.