Turpinot apskatīt, kā nodokļu konvencijas spēkā neesamība var ietekmēt nodokļu piemērošanu, aplūkosim biežāk sastopamās situācijas, kad konvencija sniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, un iespējamās negatīvās nodokļu sekas, ko šobrīd ietekmē fakts, ka konvencijas ar Krieviju nav spēkā.

Saskaņā ar 2022.gada 12.maija grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu" līguma un protokola darbība tiek apturēta no 2022.gada 16.maija līdz brīdim, kad Krievijas Federācija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, tajā skaitā izved savus bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un pilnībā atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti atbilstoši starptautisko tiesību prasībām, kā arī pilnībā atlīdzina Ukrainai par izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Kā šis fakts ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokli?