2024.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN), kas paredz neapliekamās darba devēja kompensācijas par darbinieka izdevumiem, kas rodas, veicot attālināto darbu.

Sākums attālinātā darba izdevumiem

Sākotnēji līdzīga satura norma tika ieviesta kā pagaidu risinājums saistībā ar Covid-19 izplatību. Kā minēts 2021.gadā pieņemto grozījumu likumā par IIN anotācijā, ņemot vērā arvien pieaugošās tehnoloģiskās iespējas veikt darbu attālināti, kā arī saistībā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā plaši īstenoto attālinātā darba praksi gan valsts iestādēs, gan privātajā sektorā, aktualizējusies nepieciešamība ar to saistītos jautājumus reglamentēt arī normatīvajos aktos.