Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas jeb ienākumam no kapitāla pieauguma – šo tēmu nevar uzskatīt par tādu, kurā valdītu neskaidrība vai literatūras trūkums. Ir pieejami vairāki Senāta nolēmumi, kā arī plašs publikāciju skaits. Turklāt arī pats normatīvais regulējums ir samērā skaidrs un kompakts. Un tomēr reizi pa reizei rodas jautājumi, kas prasa padziļinātu analīzi.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2022.gada 31.marta uzziņā 31.1-8.5/8.5.2/32730 ir sniedzis atbildes uz jautājumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu atdalītam nekustamajam īpašumam.