Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir sagaidīti grozījumi, kas būtiski tieši lauksaimniekiem. Tie ir pieņemti 2023.gada 15.jūnijā un stājās spēkā no 2023.gada 23.jūnija. Apskatīsim svarīgāko!