Ar ārzemju pilsoni tiek slēgts autorlīgums. Vai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no autoratlīdzības Latvijā, ja persona to nomaksā arī savā mītnes zemē? Vai IIN netiek maksāts dubultā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādu IIN likmi piemērot ārvalstu pilsoņa izmaksājamai autoratlīdzībai Latvijā.
  • Kādi dokumenti ārvalstu pilsonim jāiesniedz ienākuma izmaksātājam, lai saņemtu samazināto IIN likmi.