Personai pieder dzīvojamā māja un zeme pie tās. Ņemot vērā, ka vairāk nav iespējams zemi apsaimniekot, persona vēlas to atdalīt un pārdot. Vai pārdošanas gadījumā būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saņemtās summas?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai jāmaksā par nekustamā īpašuma pārdošanu, ja tajā ir deklarēta dzīvesvieta.
  • Kā ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas jānorāda deklarācijā.