Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) par personīgās mantas pārdošanu juridiskai personai? Kā noformēt šādu pārdošanas darījumu?

Darījuma identificēšanas kritēriji

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 9.panta 1.daļas 19.2punktu vispārējā gadījumā personai nerodas pienākums veikt IIN nomaksu par personīgās mantas pārdošanu, ja darījuma veikšana nav uzskatāma par saimniecisko darbību. Likumā par IIN ir noteikti trīs gadījumi, kad fiziskajai personai piederošas kustamas lietas tiek apliktas ar nodokli. Attiecīgi pārdošanas ienākums būs apliekams ar nodokli, ja gūti ienākumi no:

  • pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas (pielīdzināma saimnieciskai darbībai);
  • kapitāla pieauguma un pārējā ienākuma no kapitāla (attiecīgi, nekustamais īpašums nevar tikt uzskatīts par personīgo mantu);
  • metāllūžņu pārdošanas.