No 2024.gada 1.janvāra mācību maksa, ko darba devējs apmaksājis par darbinieka augstākās izglītības studijām, netiks aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī tiks atbrīvota no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tomēr atvieglojuma piemērošanai jāievēro vairāki noteikumi.

Izlasot rakstu, uzzināsi:

  • Kas ir augstākā izglītība un kāds ir tās līmeņu sadalījums Latvijā.
  • Kad darba devējs un darba ņēmējs var noslēgt vienošanos par profesionālo apmācīgu veikšanu un izdevumu atlīdzināšanu? Kādām pazīmēm jāatbilst vienošanai, lai to būtu iespējams noslēgt.
  • Vai darbiniekam ir jāatlīdzina darba devēja segtie mācību izdevumi, ja darba līgums tiek uzteikts pirms vienošanā paredzētā termiņa beigām.
  • Kādos gadījumos darba devējam ir tiesības pieprasīt darbiniekam atlīdzināt darba devēja izdevumus par darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu.
  • Kādus ieguvumus darba devējam un darba ņēmējam sniedz vienošanās par mācību izdevumu segšanu.