Tēvam pieder zeme. Tēvs pilnvaro dēlu apsaimniekot nekustamo īpašumu, gūt ieņēmumus un tos saņemt savā bankas kontā. Mūsu gadījumā apsaimniekošana ietver koku un zaru zāģēšanu un tirgošanu. Ja tēvs pats apsaimniekotu savu zemi un gūtu ienākumu, tad saprotams, ka jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 5% apmērā. Bet kāda IIN likme jāpiemēro dēlam? 5% vai tomēr 23%? Kāda būtu IIN likme, ja pilnvarā nebūtu noteikts, ka dēls drīkst saņemt samaksu, bet to saņemtu pats tēvs?