Latvijas uzņēmumam ir sadarbības partneris Beļģijā (abi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji). Katru mēnesi tiek izrakstīts rēķins par pakalpojumiem. Par labu darbu sadarbības partneris piešķīra mūsu darbiniekam bonusu 4222 eiro apmērā. Šo bonusu aprēķina sadarbības partneris un piešķir uzņēmuma darbiniekam reizi gadā, pārskaitot to Latvijas uzņēmumam, kas bonusu izmaksā darbiniekam. Ar kādiem nodokļiem jāapliek bonusa summu un kādā atskaitē to atspoguļot? Vai darbinieks pats ir atbildīgs par nodokļu nomaksu?