Vai attiecībā uz autoriem, kas ir pensijas vecumā, ir jāievēro atšķirīgi nosacījumi, izmaksājot autoratlīdzību? Vai ir svarīgi, lai autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs? Un kas šādā situācijā mainās?