Vai izdevumus par bērna dalību izglītojošā nometnē drīkst iekļaut gada ienākumu deklarācijas attaisnotajos izdevumos, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu, gadījumā, ja nometnes rīkotājam nav izsniegta izglītības iestāžu vai interešu izglītības licence?