Iestāde saskaņā ar rīkojumu izmaksā darbiniekiem vienreizēju atlīdzību - naudas balvu par veiksmīgiem darba rezultātiem. Vai šajā gadījumā var piemērot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 9.panta 1.daļas 32.1punktu, saskaņā ar kuru gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) netiek apliktas darba devēja dāvanas, kas taksācijas gada laika nepārsniedz 14,23 EUR?