Mūsu uzņēmums nomā lauksaimniecības zemi no fiziskas personas, kura Valsts ieņēmumu dienestā ir paziņojusi par saimnieciskas darbības nereģistrēšanu atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 11. panta 12. daļai un ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja. No kādas summas juridiskai personai, apmaksājot rēķinu, jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)? No rēķinā uzrādītās nomas maksas vai nomas maksas kopā ar PVN? Nav loģiski ieturēt IIN arī no PVN, jo PVN 100% jāpārskaita budžetā (priekšnodokli nav tiesību atskaitīt). Ja jāietur arī no PVN summas, sanāk dubulta aplikšana ar nodokli.