Kā gaidāmā nodokļu reforma ietekmēs iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dividendēm un citiem ar kapitālu saistītiem ienākumiem?

Pirms likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) izmaiņu analīzes, jāaplūko būtiskākie grozījumi jaunajā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (UIN likums), jo arī turpmāk IIN un uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) veidos vienotu ienākumu aplikšanas sistēmu.

Saskaņā ar jauno UIN likumu no 01.01.2018. UIN maksātājs nodokli maksās no sadalītās peļņas, kurā ietver arī aprēķinātās dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas. Tas nozīmē, ka turpmāk juridiskā persona būs atbildīga par nodokļa samaksu par peļņas sadali dividendēs, nevis IIN ieturēšanu no dividendēm, izmaksājot tās fiziskajai personai. Līdz ar to nenozīmīgs būs fakts, kam tiek izmaksātas dividendes, jo nodokli uzreiz pēc sadales maksās peļņas izmaksātājs 20% apmērā no neto ienākuma, apliekamai bāzei piemērojot koeficientu 0,8 (apliekamā bāze / 0,8 x 20%).