Ja iepriekšējā gada laikā esat guvis ienākumu no kapitāla atsavināšanas, piemēram, pārdodot dzīvokli, zemi vai kapitālsabiedrības daļas, ir īstais brīdis izvērtēt, vai saistībā ar šo darīju nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.