Valsts sekretāru sanāksmē jūlija sākumā tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”. Aplūkosim plānotās izmaiņas!