Latvijas pilsonis noslēdzis līgumu ar Grieķijas uzņēmumu (darba pasūtītājs) par darbu Turkmenistānā, kur periodiski arī atrodas un strādā (ir vīza). Persona reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātā un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja. Līgumā paredzēti 2 samaksas veidi - samaksa par darbu un per diem (par uzturēšanās izdevumiem Latvijas likumdošanas izpratnē). Vai šajā gadījumā ir jākārto saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls un gada beigās, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2017.gadu, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 23% apmērā? Vai kā ieņēmumus uzskaita samaksu par darbu un arī per diem (uzturēšanas izdevumi, vietējais transports, viesnīcas apmaksa)? Vai tie ir apliekami ar IIN?