Uzņēmums no nerezidenta - Lietuvas Republikas pilsoņa - par 7000 EUR nopirka vēsturisku automašīnu muzeja ekspozīcijai. Tika noslēgts pirkuma līgums un sastādīts automašīnas pieņemšanas - nodošanas akts. Pirkuma summa tika pārskaitīta pārdevēja norēķinu kontā un automašīna reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā "uz uzņēmuma vārda". Lai gan nerezidenta ar nodokli apliekamie ienākumi ir norādīti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 3.panta 3.daļā, nav saprotams, vai šajā gadījumā ir noticis ar nodokli apliekams darījums? Ja jā, tad kāda ir piemērojamā procentu likme? Vai minētais darījums jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā (VID)?