Komercsabiedrība tiek likvidēta. Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1000 Ls (sabiedrība reģistrēta ar 1 Ls pamatkapitālu; pamatkapitāla palielināšana notika uz peļņas rēķina, kura netika izmaksāta dividendēs, bet gan novirzīta uz obligāto rezervi; pēc tam palielināts pamatkapitāls).  Komercsabiedrības atlikusī manta (proti, nauda 1500 Ls) tiek sadalīta dalībniekam. Vai šis fiziskās personas (dalībnieka) ienākums no kapitālsabiedrības likvidācijas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un ar kādu likmi? Ja ir jāmaksā – tad pašai personai vai jāveic ieturējums un jāpārskaita budžetā komercsabiedrības likvidatoram?