Fiziska persona ir noslēgusi līgumu ar AS “Swedbank”, uz kura pamata katru mēnesi pārskaita līdzekļus uzkrājumam bērniem, un katru gadu iekļauj šīs summas gada ienākumu deklarācijā. Vecākajai meitai 2019.gadā paliek 24 gadi. Sniedzot deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā par 2017.gadu, konsultants teica, ka nākamajās deklarācijās maksājumus par vecāko meitu iekļaut nevarēs. Ar ko tas ir saistīts? Ar to, ka meitai paliek 24 gadi, vai to, ka šādi maksājumi vairs vispār nebūs iekļaujami gada ienākumu deklarācijā? Vai tomēr deklarācijā par 2018.gadu attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut šādus maksājumus?