Tiek pārdots nekustamais īpašums, kas sastāv no mājīpašuma un četriem zemes gabaliem. Īpašumtiesības īpašniekam pastāv ilgāk par pieciem gadiem, un īpašnieks ir deklarēts īpašumā ilgāk par pieciem gadiem, tādējādi izpildot īpašumtiesību un deklarēšanas nosacījumu.

Īpašnieks pārdod daļu īpašuma – divus zemes gabalus, kurus kā atdalāmu īpašumu pievienos teritoriāli blakus esošajam pircējam piederošajam īpašumam, tātad pirms pārdošanas neveicot atdalīšanu. Tādējādi pārdošanas brīdī īpašniekam kā pārdevējam neveidosies divi īpašumi – paliekošais un pārdodamais zemes īpašums.

Vai šajā gadījumā pārdevējam ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas?

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbilde faktiski tika sniegta no metodikas, neiedziļinoties jautājuma būtībā: “Ja atsavina nekustamā īpašuma daļu, kas neietver dzīvojamo ēku, bet nekustamais īpašums fiziskās personas īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīvesvieta, ienākumu no šāda nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas apliek ar nodokli.”