2009.gadā sabiedrība nolēma 2008.gada peļņu sadalīt dividendēs un iegrāmatoja kontā “Norēķini par dividendēm”. Sabiedrības rīcībā nebija naudas līdzekļu to izmaksai. Vai, izmaksājot dividendes 2018.gadā, ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% apmērā? Jautājums radās tāpēc, ka līdz 01.01.2010. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ienākums no kapitāla nebija jāapliek ar IIN.