Fiziskā persona par 10 000 EUR pārdod nekustamo īpašumu – savu vienīgo dzīvokli, kas viņai pieder ilgāk par 60 mēnešiem un kurā persona visu šo laiku ir deklarējusies. Nekustamā īpašuma nodoklis šajā gadījumā nav jāmaksā. Persona 12 mēnešu laikā nopērk citu nekustamo īpašumu – dzīvokli, kura iegādes vērtība ir 5000 EUR. Vai no starpības 5000 EUR (10 000 – 5000) ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)?