Vēlējos iesniegt vīra gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tomēr viņam deklarācijā automātiski tiek aprēķināts gada neapliekamais minimums 900 EUR apmērā. Katru mēnesi saņemta minimālā alga. Darba devējs ir iesniedzis atskaiti, kurā norādīts, ka viņš saņēmis algu plus komandējumu naudu. Rezultātā ienākumi ir lielāki, un IIN pārmaksa neveidojas. Es saprotu, ka komandējuma nauda ir saimnieciskās darbības izdevumi, kas netiek aplikti ar algas nodokļiem, līdz ar to nebūtu pareizi to deklarēt ar kodu 1001 kā darba algu, bet tie būtu reģistrējami kaut vai kā neapliekamie ienākumi. Kā ir pareizi?